"We Care" fonds

Inleiding

 

Die “we Care” Fonds is ‘n uitvloeisel van ‘n jare-lange droom

wat ek gekoester het.  Hierdie droom is om aan alle mense

toegang tot terapeutiese berading en ontwikkeling te bied.

Die fonds is in September 2014 gestig.

 

Agtergrond

 

Net soos ons ondersteuningsdienste nodig het om fisies gesond te kan wees, het ons ook ondersteuningsdienste nodig om emosioneel gesond te kan leef. Baie van die sosiale probleme wat ons beleef in ons land is simptome van emosioneel ongesonde en/of beseerde individue!

Dink maar aan die effekte wat dit op iemand het om sy werk te verloor en dan eenvoudig nie weer werk te kan kry nie!  Hoe sorg so ‘n persoon vir sy/haar gesin?  Wat doen daardie magtelose gevoel aan daardie persoon op ‘n emosionele vlak?  En hoe beïnvloed dit die mense rondom hom/haar?

Of dink aan die effek van geweldadige misdaad op geliefdes.  Iemand na aan jou se lewe of veiligheid word bedreig of geskend!  wat is die effek daarvan op individue asook gemeenskappe se gemoedstoestand?  Hoe beïnvloed dit hulle uitkyk op die lewe?

Dan is daar byvoorbeeld  ook mense wat jare lank deur verbale en/of fisiese mishandeling so afgebreek is dat hulle nie meer kans sien vir die LEWE nie.  Gewoonlik het hierdie persone nie die goedkeuring van hul gesinne om hulp te ontvang nie.  Hulle het dus ook nie toegang tot fondse nie, wat veroorsaak dat hulle in hulle omstandighede vasgevang bly, tensy hulp van buite aangebied word.

Ek kan ook die voorbeeld noem van mense wat chronies siek of gestremd raak en nie ‘n inkomste kan verdien nie. Tog is die uitdaging veel wyer as hierdie enkele gefokusde probleemareas.  Daar is soveel meer uitdagings wat aangespreek moet word,

 

Interaksie tussen fisiese en emosionele uitdagings

 

Mense se fisiese en emosionele gesondheid kan nie van mekaar geskei word nie, en sonder die 1 kan die ander ongelukkig nie regtig verbeter nie.

‘n Goeie voorbeeld hiervan is die hoë syfers van onder andere hipertensie, diabetes 2, kardiovaskulere siektes, ens.  Vra maar jou dokter wat is die invloed van spanning op genoemde toestande!

Uit die aard van my agtergrond as maatskaplike werker, weet ek dat die oorgrote meerderheid mense wat eintlik hulp nodig het, dit nie kan bekostig om na ‘n privaat persoon te gaan vir hulp nie.  Die staatsinstansies en welsynsorganisasies het eenvoudig nie genoeg personeel beskikbaar om genoegsame individuele of selfs groepsterapie aan te bied nie.  Dit laat hierdie mense sonder hulp en ondersteuning!  Dit lei noodwendig tot mense sonder hoop en moed vir die toekoms!

Om hierdie gaping in hulpverlening te kan oorkom, is die “WE CARE” fonds gestig, waaruit ons dienste kan borg vir mense wat die hulp broodnodig het, maar dit op geen ander manier kan bekostig nie.

 

Geogorafiese bedieningsarea

 

Op hierdie stadium fokus die fonds hoofsaaklik om mense in die Vaaldriehoek omgewing te help.  Ons droom egter om mettertyd die fonds en die diens landswyd uit te brei!

 

Waar kom die fondse vandaan?

 

Die fonds word gevoed deur donasies van mense wat omgee!

Ons het ook die R80x∞-Projek, waar mense wat omgee maandeliks R80 bydra tot die fonds.

Jaarliks hou ons ook ‘n Lente-funksie ten bate van die fonds en sal ook in die toekoms ander geleenthede reël

 

Bankbesonderhede:

 

We Care Club

ABSA

REK. 9299548785

632005

 

Kontak ons gerus as u enige vrae het of meer wil weet.

Ons hoor graag van u.

 

 

KONTAK ONS:

 

Epos: info@m-e.co.za

 

Telefoon no

082 776 1536

Slegs kantoor ure

NUUSBRIEF

 

Lees ons nuusbrief om op hoogte te bly  van ons aktiwiteite of om sommer 'n bietjie goeie raad en bemodiging te kry

 

KLIEK HIER

"We-Care" - FONDS

 

Leer meer oor hierdie projek en die goeie werk wat ons daarmee doen.

 

 

KLIEK HIER

MELETTE ELS

 

B.A. (SocSc) M. (Th) BHF

Pr Nr.: 089 000 00 28754 SACSSP Reg.Nr.: 10-17310

 

 

KLIEK HIER

indien anders aangedui is al die inhoud op die blad die intelektuele eindom van MELETTE ELS - 2015 . Moet asb nie die inligting op die blad kopier nie